Energimix

Svensk Kraft – Miljömix 2022

Företagskunder och Privatkunder med Bra Miljöval, 100% vind eller vatten med Ursprungsmärkning Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen).


100 % förnybart

CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh

Företagskunder och Privatkunder som inte gjort ett aktivt miljöval får el utifrån den nordiska elmixen (Residualmixen).


13,7 % förnybart
22,4 % kärnkraft
63,9 % fossilt

CO2-utsläpp 467,62 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh

Residualmixen är den el som finns kvar i den nordiska elmixen när all ursprungsmärkt el som sålts, räknats bort. Residualmix – Energimarknadsinspektionen (ei.se)